OCP przewoźnika - dlaczego jest tak popularne
Transport, Usługi

OCP przewoźnika – dlaczego jest tak popularne

OCP przewoźnika – dlaczego jest tak popularne wśród firm spedycyjnych? Firmy spedycyjne zajmują się wysyłką towarów w imieniu klientów. Dla bezpieczeństwa Twojego ładunku i samochodu opłaca się mieć odpowiednie ubezpieczenie. Do najważniejszych polis przewoźnika należy ubezpieczenie OC. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Polisy dostępne do zakupu w polskich towarzystwach ubezpieczeniowych dzielą się zazwyczaj na obowiązkowe i opcjonalne.

Chociaż OCP jest ubezpieczeniem opcjonalnym, wiele firm transportowych nigdy nie myśli o wykupieniu tej polisy. Dzieje się tak dlatego, że przewoźnik odpowiada za powierzony mu towar. Współpraca z przewoźnikiem posiadającym OCP to najlepszy i najbezpieczniejszy wybór dla klientów – w przypadku uszkodzenia ładunku strata zostanie pokryta z polisy.

OCP Przewoźnika – co to jest?

OCP przewoźnika - dlaczego jest tak popularne
OCP przewoźnika – dlaczego jest tak popularne

OCP przewoźnika https://www.eventualnosci.pl/czy-warto-inwestowac-w-ocp-przewoznika/ to popularna polisa dla firm transportowych w moim kraju. Jednak wiele osób tak naprawdę nie rozumie, co oznacza ta polityka i jakie przynosi korzyści. Polisa OCP to rodzaj ubezpieczenia mający na celu zapewnienie pełnej ochrony wszystkich przesyłek w ramach przesyłek międzynarodowych lub krajowych. Gdy podczas transportu materiałów dojdzie do wypadku, w wyniku którego nastąpiła utrata wartości materiałów, firma ubezpieczeniowa pokryje wszystkie koszty i wypłaci odszkodowanie w określonej wysokości. Przedmiotem OCP przewoźnika jest tranzytowa polisa majątkowa oraz odpowiedzialność cywilna od momentu przyjęcia ładunku do momentu wydania go odbiorcy. Firma oferująca tę polisę odpowiada za wszelkie szkody majątkowe, które mogą wyniknąć z uszkodzenia, zagubienia lub braku towaru. Polisa OCP chroni również przed stratami finansowymi z tytułu nieterminowego dostarczenia danej przesyłki.

Dlaczego warto ubezpieczyć OC?

Polisa OCP gwarantuje ochronę ubezpieczeniową przewoźnika w przypadku nienależytego wykonania umowy przewozu, np. kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia ładunku lub opóźnienia w dostawie. Jednocześnie polisa OCP zapewnia bezpieczeństwo i pewność korzystającym z usług wyznaczonych przewoźników oraz możliwość uzyskania ewentualnego odszkodowania w przypadku powstania szkody. Coraz więcej klientów decyduje się unikać powierzania swoich przesyłek nieubezpieczonym przewoźnikom. Firmy ubezpieczeniowe oferują różne zakresy ubezpieczenia, chociaż w rzeczywistości nie ma dużej różnicy między tymi cytatami. Warto również wspomnieć, że firmy ubezpieczeniowe często pokrywają również uszkodzenie lub zniszczenie ładunku w wyniku awarii, pożaru, wypadku czy kradzieży z parkingu strzeżonego. Jednak na przewoźnikach i kierowcach ciąży wiele obowiązków, a ich niewywiązywanie się może skutkować nieopłaceniem polisy.

Jaki jest zasięg geograficzny ubezpieczenia OCP?

Zasięg geograficzny ubezpieczenia OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ zależy głównie od tego, czy dana firma spedycyjna obsługuje wysyłkę towaru tylko na terenie Polski czy za granicę. Z reguły dużo taniej jest, aby OCP przewoźnika obejmowało tylko granicę Polski. W przypadku globalnego zasięgu geograficznego ubezpieczenie OC przewoźnika będzie wymagało wyższej kwoty. Aby zrozumieć, jakiej polisy OCP potrzebujesz, niezbędne jest zapoznanie się z treścią listu przewozowego. Bardzo ważny jest właściwy dobór strategii OCP – tak, aby spełniała nasze oczekiwania i potrzeby.

Co muszę zrobić przed podpisaniem polisy OCP?

Warto wiedzieć, co należy zrobić przed podpisaniem umowy ubezpieczenia OCP. Przede wszystkim trzeba pamiętać o sprawdzeniu listy wyłączeń ubezpieczenia podstawowego, czyli sytuacji, za które towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapłaci. Zwykle odnosi się to do:

  • korzystanie z pojazdu nie w pełni sprawnego,
  • przekazać towar osobie nieupoważnionej,
  • niewłaściwe rozmieszczenie lub załadunek towaru,
  • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub bez uprawnień,
  • wady ukryte towaru,
  • konfiskować lub konfiskować towary,
  • zaparkuj pojazd na niestrzeżonym parkingu.

Opłata za ubezpieczenie OCP

Koszt składki OCP zależy od klienta – kalkulowany jest indywidualnie. Firmy ubezpieczeniowe często wykorzystują roczne obroty netto firmy jako podstawę do obliczania składek. Im wyższe obroty firmy transportowej, tym wyższa składka, którą trzeba zapłacić. Czynniki wpływające na ryzyko, takie jak:

suma gwarancyjna – ustalana przez klienta, tym wyższa składka OCP.
Rodzaje przewożonych towarów – Towary narażone na wandalizm i kradzież to np. sprzęt elektroniczny czy alkohol.
Zasięg terytorialny działalności – firmy transportowe mogą świadczyć przewozy ładunków nie tylko na rynku polskim, ale również za granicą (wówczas firmy ubezpieczeniowe świadczą usługi OC międzynarodowe).